Nebacos Belle Beauty

Fødd: 4.6.2022

Regnr.: NO48667/22

Belle er frå vårt B-kull.

Rasestandard for grosser schweizer sennenhund