Cafridas Victoric Vienna Velvet "Vienna"

Fødd: 21.11.2018
Død: 11.12.2021 (Malignant round cell tumor/strongly suspected lymphoma)

Regnr: NO59295/18

2 år og 9 mnd gamal,

2 år og 9 mnd gamal,

Litt trening 12 veker gamal.

Litt trening 9 veker gamal.

2 år og 9 månadar gamal, 22.8.2021

2 år og 9 månadar gamal, 22.8.2021

7 mnd gamal, 22.6.2019

7 mnd gamal, 22.6.2019

4 mnd og 3 veker gamal, 14.4.2019

4 mnd og 3 veker gamal, 14.4.2019